Όροι και προϋποθέσεις

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις περιγράφουν τους κανόνες και τους κανονισμούς για τη χρήση του luvinna.com ιστοσελίδα, που βρίσκεται στο luvinna.com.

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο υποθέτουμε ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε luvinna.com εάν δεν συμφωνείτε να λάβετε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα.

Η ακόλουθη ορολογία ισχύει για αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, Δήλωση Απορρήτου και δήλωση αποποίησης ευθυνών και όλες τις συμφωνίες: “πελάτης”, “εσείς” και “σας” αναφέρεται σε εσάς, το άτομο που συνδέεται σε αυτόν τον ιστότοπο και συμμορφώνεται με τους όρους και Προϋποθέσεις της εταιρείας. “Η εταιρεία”, “Εμείς”, “Εμείς”, “μας” και “εμάς”, αναφέρεται στην εταιρεία μας. “Κόμμα”, “μέρη” ή “εμάς”, αναφέρεται τόσο στον πελάτη όσο και στον εαυτό μας. Όλοι οι όροι αναφέρονται στην προσφορά, την αποδοχή και την εξέταση της πληρωμής που απαιτείται για την ανάληψη της διαδικασίας βοήθειας προς τον πελάτη με τον καταλληλότερο τρόπο για τον ρητό σκοπό της ικανοποίησης των αναγκών του πελάτη όσον αφορά την παροχή των δηλωμένων υπηρεσιών της εταιρείας, σύμφωνα με και με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας της Ολλανδίας. Οποιαδήποτε χρήση της παραπάνω ορολογίας ή άλλων λέξεων στον ενικό, πληθυντικό, κεφαλαιοποίηση ή/και αυτός/αυτή ή αυτοί, θεωρούνται ως εναλλάξιμοι και ως εκ τούτου ως αναφερόμενοι στο ίδιο.

Επικοινωνία
Χρησιμοποιούμε τη χρήση cookies. Με πρόσβαση luvinna.com, συμφωνήσατε να χρησιμοποιήσετε τα cookies σε συμφωνία με το luvinna.com Πολιτική Απορρήτου.

Οι περισσότεροι Διαδραστικοί ιστότοποι χρησιμοποιούν cookies για να μας επιτρέψουν να ανακτήσουμε τα στοιχεία του χρήστη για κάθε επίσκεψη. Τα Cookies χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπό μας για να επιτρέψουν τη λειτουργικότητα ορισμένων περιοχών για να διευκολύνουν τους χρήστες που επισκέπτονται τον ιστότοπό μας. Ορισμένοι από τους συνεργάτες/διαφημιστές μας ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούν cookies.

Άδεια
Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, luvinna.com ή / και οι δικαιοπάροχοί της κατέχουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για όλο το υλικό luvinna.com. όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτό από luvinna.com για προσωπική σας χρήση υπόκειται σε περιορισμούς που ορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Δεν πρέπει:

Αναδημοσίευση υλικού από luvinna.com
Πώληση, ενοικίαση ή υπο-άδεια υλικό από luvinna.com
Αναπαραγωγή, αντιγραφή ή αντιγραφή υλικού από luvinna.com
Αναδιανομή περιεχομένου από luvinna.com
Η παρούσα συμφωνία αρχίζει την ημερομηνία της παρούσας. Οι όροι και οι προϋποθέσεις μας δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια της δωρεάν γεννήτριας όρων και Προϋποθέσεων.

Τμήματα αυτού του ιστότοπου προσφέρουν στους χρήστες την ευκαιρία να δημοσιεύουν και να ανταλλάσσουν απόψεις και πληροφορίες σε ορισμένες περιοχές του ιστότοπου. luvinna.com δεν φιλτράρει, επεξεργάζεται, δημοσιεύει ή αναθεωρεί Σχόλια πριν από την παρουσία τους στον ιστότοπο. Τα σχόλια δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις και τις απόψεις του luvinna.com, οι αντιπρόσωποί της ή / και οι θυγατρικές της. Τα σχόλια αντικατοπτρίζουν τις απόψεις και τις απόψεις του ατόμου που δημοσιεύει τις απόψεις και τις απόψεις του. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, luvinna.com δεν ευθύνεται για τα σχόλια ή για οποιαδήποτε ευθύνη, ζημιές ή έξοδα που προκλήθηκαν ή/και υπέστησαν ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε χρήσης ή/και δημοσίευσης ή/και εμφάνισης των σχολίων σε αυτόν τον ιστότοπο.

luvinna.com διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί όλα τα σχόλια και να αφαιρεί τυχόν σχόλια που μπορούν να θεωρηθούν ακατάλληλα, προσβλητικά ή προκαλούν παραβίαση αυτών των όρων και Προϋποθέσεων.

Εγγυάστε και εκπροσωπείτε αυτό:

Έχετε το δικαίωμα να δημοσιεύσετε τα σχόλια στον ιστότοπό μας και να έχετε όλες τις απαραίτητες άδειες και συγκαταθέσεις για να το κάνετε;
Τα σχόλια δεν εισβάλλουν σε κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, πνευματικών δικαιωμάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή εμπορικών σημάτων οποιουδήποτε τρίτου;
Τα σχόλια δεν περιέχουν δυσφημιστικό, δυσφημιστικό, προσβλητικό, άσεμνο ή άλλως παράνομο υλικό που αποτελεί παραβίαση της ιδιωτικής ζωής
Τα σχόλια δεν θα χρησιμοποιηθούν για να ζητήσουν ή να προωθήσουν επιχειρήσεις ή έθιμα ή να παρουσιάσουν εμπορικές δραστηριότητες ή παράνομες δραστηριότητες.
Με το παρόν χορηγείτε luvinna.com μια μη αποκλειστική άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, επεξεργασίας και εξουσιοδότησης άλλων για χρήση, αναπαραγωγή και επεξεργασία οποιουδήποτε από τα σχόλιά σας σε οποιαδήποτε και όλες τις μορφές, μορφές ή μέσα.

Υπερσύνδεση με το περιεχόμενό μας
Οι ακόλουθοι οργανισμοί μπορούν να συνδεθούν με τον ιστότοπό μας χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση:

Κυβερνητικές υπηρεσίες;
Μηχανές αναζήτησης;
Ειδησεογραφικοί οργανισμοί;
Οι διαδικτυακοί διανομείς καταλόγων μπορούν να συνδέονται με τον ιστότοπό μας με τον ίδιο τρόπο που συνδέονται με τους ιστότοπους άλλων εισηγμένων επιχειρήσεων. και
Διαπιστευμένες επιχειρήσεις σε όλο το σύστημα, εκτός από την προσέλκυση μη κερδοσκοπικών οργανισμών, εμπορικά κέντρα φιλανθρωπίας, και φιλανθρωπικές ομάδες συγκέντρωσης χρημάτων που ενδέχεται να μην συνδέονται υπερσυνδέσμως με τον ιστότοπό μας.
Αυτοί οι οργανισμοί μπορούν να συνδέονται με την αρχική μας σελίδα, με δημοσιεύσεις ή με άλλες πληροφορίες ιστότοπου, εφόσον ο σύνδεσμος: (Α) δεν είναι σε καμία περίπτωση παραπλανητικός. (Β) δεν υπονοεί ψευδώς τη χορηγία, την έγκριση ή την έγκριση του συνδεδεμένου μέρους και των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών του. και (Γ) ταιριάζει στο πλαίσιο του ιστότοπου του συνδεδεμένου μέρους.

Μπορούμε να εξετάσουμε και να εγκρίνουμε άλλα αιτήματα συνδέσμων από τους ακόλουθους τύπους οργανισμών:

κοινώς γνωστές πηγές πληροφοριών για καταναλωτές ή / και επιχειρήσεις;
dot.com κοινοτικοί ιστότοποι;
ενώσεις ή άλλες ομάδες που εκπροσωπούν φιλανθρωπικά ιδρύματα;
διαδικτυακοί διανομείς καταλόγου;
δικτυακές πύλες;
λογιστικές, νομικές και συμβουλευτικές εταιρείες * και
εκπαιδευτικά ιδρύματα και εμπορικές ενώσεις.
Θα εγκρίνουμε αιτήματα συνδέσμων από αυτούς τους οργανισμούς εάν αποφασίσουμε ότι: (Α) ο σύνδεσμος δεν θα μας έκανε να κοιτάξουμε δυσμενώς για τον εαυτό μας ή για τις διαπιστευμένες επιχειρήσεις μας. (Β) ο οργανισμός δεν έχει αρνητικά αρχεία μαζί μας. (Γ) το όφελος για εμάς από την προβολή του υπερσυνδέσμου αντισταθμίζει την απουσία του συνδέσμου. luvinna.com; και (δ) ο σύνδεσμος βρίσκεται στο πλαίσιο γενικών πληροφοριών πόρων.

Αυτοί οι οργανισμοί μπορούν να συνδέονται με την αρχική μας σελίδα, εφόσον ο σύνδεσμος: (Α) δεν είναι σε καμία περίπτωση παραπλανητικός. (Β) δεν υπονοεί ψευδώς τη χορηγία, την έγκριση ή την έγκριση του συνδεδεμένου μέρους και των προϊόντων ή υπηρεσιών του. και (Γ) ταιριάζει στο πλαίσιο του ιστότοπου του συνδεδεμένου μέρους.

Εάν είστε ένας από τους οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 2 παραπάνω και ενδιαφέρεστε να συνδεθείτε με τον ιστότοπό μας, πρέπει να μας ενημερώσετε στέλνοντας ένα e-mail στο luvinna.com. συμπεριλάβετε το όνομά σας, το όνομα του οργανισμού σας, τα στοιχεία επικοινωνίας καθώς και τη διεύθυνση URL του ιστότοπού σας, μια λίστα με τυχόν διευθύνσεις URL από τις οποίες σκοπεύετε να συνδεθείτε στον ιστότοπό μας και μια λίστα με τις διευθύνσεις URL στον ιστότοπό μας με τις οποίες θέλετε να συνδεθείτε. Περιμένετε 2-3 εβδομάδες για μια απάντηση.

Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί μπορούν να υπερσυνδέσουν τον ιστότοπό μας ως εξής:

Με τη χρήση της εταιρικής μας επωνυμίας, ή
Με τη χρήση του ενιαίου εντοπιστή πόρων που συνδέεται με * ή
Με τη χρήση οποιασδήποτε άλλης περιγραφής του ιστότοπού μας που συνδέεται με αυτό έχει νόημα στο πλαίσιο και τη μορφή του περιεχομένου στον ιστότοπο του συνδεδεμένου μέρους.
Καμία χρήση του luvinna.com το λογότυπο ή άλλο έργο τέχνης θα επιτρέπεται για σύνδεση χωρίς άδεια χρήσης εμπορικού σήματος.

iFrames
Χωρίς προηγούμενη έγκριση και γραπτή άδεια, δεν επιτρέπεται να δημιουργείτε πλαίσια γύρω από τις ιστοσελίδες μας που μεταβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο την οπτική παρουσίαση ή εμφάνιση της ιστοσελίδας μας.

Ευθύνη Περιεχομένου
Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε περιεχόμενο εμφανίζεται στον ιστότοπό σας. Συμφωνείτε να μας προστατεύετε και να μας υπερασπίζεστε από όλες τις αξιώσεις που αυξάνονται στον ιστότοπό σας. Κανένας σύνδεσμος (σύνδεσμοι) δεν πρέπει να εμφανίζεται σε οποιονδήποτε ιστότοπο που μπορεί να ερμηνευτεί ως δυσφημιστικός, άσεμνος ή εγκληματικός ή που παραβιάζει, άλλως παραβιάζει ή υποστηρίζει την παραβίαση ή άλλη παραβίαση δικαιωμάτων τρίτων.

Το Απόρρητό Σας
Διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου

Επιφύλαξη δικαιωμάτων
Διατηρούμε το δικαίωμα να σας ζητήσουμε να καταργήσετε όλους τους συνδέσμους ή οποιονδήποτε συγκεκριμένο σύνδεσμο προς τον ιστότοπό μας. Εγκρίνετε την άμεση κατάργηση όλων των συνδέσμων προς τον ιστότοπό μας κατόπιν αιτήματος. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να Αμήν αυτούς τους όρους και Προϋποθέσεις και συνδέει την πολιτική ανά πάσα στιγμή. Με συνεχή σύνδεση με τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε και να ακολουθείτε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις σύνδεσης.

Αφαίρεση συνδέσμων από τον ιστότοπό μας
Εάν βρείτε οποιονδήποτε σύνδεσμο στον ιστότοπό μας που είναι προσβλητικός για οποιονδήποτε λόγο, είστε ελεύθεροι να επικοινωνήσετε και να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή. Θα εξετάσουμε αιτήματα για κατάργηση συνδέσμων, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι ή να σας απαντήσουμε άμεσα.

Δεν διασφαλίζουμε ότι οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι σωστές, δεν εγγυόμαστε την πληρότητα ή την ακρίβειά του.ούτε υποσχόμαστε να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπος παραμένει διαθέσιμος ή ότι το υλικό στον ιστότοπο ενημερώνεται.

Αποποίηση
Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, αποκλείουμε όλες τις δηλώσεις, εγγυήσεις και προϋποθέσεις που σχετίζονται με τον ιστότοπό μας και τη χρήση αυτού του ιστότοπου. Τίποτα σε αυτήν την αποποίηση ευθυνών Δεν θα:

περιορίστε ή αποκλείστε την ευθύνη μας ή την ευθύνη σας για θάνατο ή σωματική βλάβη;
περιορίστε ή αποκλείστε την ευθύνη μας ή την ευθύνη σας για απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση;
να περιορίσουμε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις μας ή τις υποχρεώσεις σας με οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, ή
αποκλείστε οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις μας ή τις υποχρεώσεις σας που δεν μπορούν να αποκλειστούν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις ευθύνης που ορίζονται σε αυτήν την ενότητα και αλλού σε αυτήν την αποποίηση ευθυνών: (Α) υπόκεινται στην προηγούμενη παράγραφο.και (Β) διέπουν όλες τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από την αποποίηση ευθυνών, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη σύμβαση, από αδικοπραξία και για παραβίαση του νόμιμου καθήκοντος.

Εφόσον ο ιστότοπος και οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες στον ιστότοπο παρέχονται δωρεάν, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιασδήποτε φύσης.